AANVRAAG HOND

Om alvast een beeld te krijgen van u als aspirant adoptant(en), vraag ik u deze vragenlijst volledig mogelijk in te vullen en naar ons terug te mailen.

Info@oneofakinddogs.com

 Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat er ons om, om bij verschil van visie in gesprek te gaan met elkaar. Afhankelijk van deze gesprekken wordt besloten wel of niet door te gaan met de adoptieprocedure.

Klik hier voor Aanvraag Hond

Het adopteren van buitenlands rescue hondje is natuurlijk erg dankbaar en u draagt bij aan een beter leven voor deze honden.

Echter willen wij u er wel op attenderen dat deze hondjes vaak een rugzakje hebben en nog niet meteen gewend zijn aan “ons” leven.

Het kan een hele tijd duren voor uw hond gewend is en dit kost veel inzet van uw zelf.

Aandacht liefde en tijd zijn de belangrijkste steekwoorden voor deze honden.

Wij raden u ook zeer zeker aan om met de hond een training te gaan volgen bij een erkende hondenschool.

Te vaak komen er honden terug omdat men zich niet realiseert dat deze honden meer tijd nodig hebben dan een puppy die u met 10 weken bij een fokker haalt.

In het profiel van de hond proberen wij een zo eerlijk mogelijk beeld te schetsen van de hond hoe deze op dat moment in het gastgezin zich verhoud. Houd u er rekening mee dat de hond in een voor hem weer nieuwe situatie een terugval kan krijgen in bijv angst gedrag, zindelijkheid etc.

Bedenkt u zich goed of u hier de tijd en het geduld voor heeft.

Bedenkt u zich ook of u bij tegenslagen voldoende bereid bent om hier aan te werken.

Hondenliefde is begrip tonen voor het natuurlijk gedrag van de hond en de omstandigheden creëren die nodig zijn om een hond ‘hond ‘ te laten zijn.

NU BEN IK ER

Nu ben ik bij je aangekomen.

Alles is vreemd en ik voel me niet goed.

Wees niet ongeduldig, als ik niet meteen in de mand slaap, gisteren sliep ik nog op stro.

Schrik niet, als ik snel mijn eten binnen schrok, gisteren moest ik het zo doen om te overleven.

Word niet boos, als ik wat in huis doe, gisteren deed het er niet toe.

Wees niet bedroefd, als ik schrik heb voor je liefdevolle hand, gisteren was het een zeldzaamheid dat men mij streelde.

Heb geduld met mij, het is jouw wereld maar lang nog niet de mijne.

Als ik je vertrouw geef ik het mooiste wat ik je kan schenken, je krijgt mijn hart.

Vergeet nooit, ik was een straathond!